Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Báo giá các dịch vụ

Báo giá chính xác sẽ dựa trên bản vẽ/yêu cầu cụ thể được cung cấp.
Dưới đây là các báo giá sơ bộ tham khảo.

Các báo giá sơ bộ

GIÁ THIẾT KẾ

Giá Thiết Kế phụ thuộc vào:
- Độ phức tạp của yêu cầu
- Quy mô diện tích
- Giá Thiết Kế Kiến Trúc : 180k-300k/m2
- Giá Thiết Kế Nội Thất : 240k-400k/m2

GIÁ THI CÔNG THÔ

Giá Phần Thô phụ thuộc vào:
- Độ thuận lợi mặt bằng
- Mức độ phức tạp của thiết kế
- Quy mô diện tích
- Chủng loại vật tư thô
- Đơn giá phần thô: 3,4 - 4,2 tr/m2 (2021); 3,5-4,4tr/m2 (2022); 3,6-4,6tr/m2 (2023); 3,5-4,5tr/m2 (2024)
(Nhận báo giá chính xác phần thô khi gửi cho chúng tôi bản vẽ thi công)

GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN

Giá Thi Công Hoàn Thiện phụ thuộc vào:
- Chuẩn vật tư hoàn thiện
- Khối lượng hoàn thiện
- Thời điểm, địa điểm hoàn thiện
- Đơn giá sơ bộ: 3,0 - 8,0 tr/m2
(Đơn giá hoàn thiện chính xác sẽ dựa trên bản vẽ thiết kế)

GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT GỖ

Giá Thi Công Nội Thất Gỗ phụ thuộc vào:
- Chủng loại Gỗ
- Khối lượng hoàn thiện
- Đơn giá : liên hệ để có chi tiết thêm

Liên hệ

QUAN TÂM VÀ LIÊN HỆ GIBACO ARCHITECTS