Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Căn Hộ Chị Quyên Sunshire

Hình ảnh thi công thực tế căn hộ 2 phòng ngủ Sunshire Quận 7.

Tiêu chuẩn cơ bản, phổ thông, phù hợp nhiều đối tượng.

Hoàn thành tháng 12-2020