Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Concept Chùa Trúc Lâm, Hutto, Texas.

Thiết kế Concept Chùa Trúc Lâm, Hutto, Texas.

 

Đây là một thiết kế Concept Chùa Trúc Lâm, Hutto, Texas, được Gibaco thực hiện hoàn toàn qua làm việc online.

Đối với cộng đồng cư dân tại khu vực Chùa Trúc Lâm – Hutto – Texas, việc có một kiến trúc mang văn hóa, phong tục Việt Nam là một trong những ý tưởng thiết kế chính của concept này.

Với concept này, Gibaco hy vọng sẽ từng bước góp phần vào viêc ngôi chùa được sớm hoàn thành trên đất Mỹ.