Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Đội hỗ trợ – giám sát

Đội hỗ trợ – giám sát

Đội hỗ trợ – giám sát Gibaco luôn kịp thời giải quyết những phát sinh tại công trình, không ngại dơ bẩn, khó khăn, sẵn sàng leo dàn giáo để hỗ trợ anh em thợ xây giải quyết những phức tạp khi thi công. Nhiệm vụ của đội hỗ trợ – giám sát là kết nối các bên đảm bảo công trình luôn đạt được chất lượng tốt nhất.

Phân loại: