Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Nhà anh Khoa Phú Quốc

Chủ nhà mong muốn công trình mái dốc nhưng phải thật khác lạ tại Phú Quốc. Công trình đã giải quyết được yêu cầu trên.

Tags: