Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Nhà Đất Đỏ

Nhà Đất Đỏ
Lấy ý tưởng từ vùng đất mà ngôi nhà được xây dựng, nơi đất đai có màu đỏ đặc trưng.
Căn nhà được thiết kế với nhiều góc có thể đón ánh mặt trời ban ngày và ánh trăng vào những ngày đặc biệt trong năm.