Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Liên Hệ    Hồ Sơ

    Nhà hẻm Bùi Đình Túy Q.Bình Thạnh

    Yêu cầu đặt sự thông thoáng lên hàng đầu, công trình phối giữa phong cách tropical với cửa lá xách giúp thông gió đồng thời phong cách patern với các lỗ gạch giúp lấy sáng đồng thời tạo sự ấn tượng cho căn nhà trong hẻm

    Ngày: