Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Nhà trẻ Bảo Quyên

Cụm công trình nhà trẻ kết hợp với Trung Tâm dạy ngoại ngữ tại Bến Tre. Phương án thiết kế tận dụng công năng của 2 thể loại công trình để tạo nên các không gian sử dung chung hiệu quả.

Tags: