Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Team Buiding Gibaco

Team Buiding Gibaco

Hình ảnh các hoạt động teambuiding hằng năm tại Gibaco.

Hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu ý, gắn kết giữa các thành viên để phối hợp tốt trong công việc.

Phân loại: