Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Workshop Training tay nghề Thợ

Workshop Training tay nghề Thợ

Workshop Training: thợ hồ và thợ điện nước

Chủ đề : hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ thi công

Workshop nằm trong chuỗi chương trình nâng cao tay nghề và nhận thức anh em thợ tại Gibaco Architects

 

Phân loại: