Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Văn phòng cảng Cát Lái

Bài toán đặt ra là thiết kế nội thất phải phù hợp với đặc điểm công ty là Cảng Cát Lái, riêng và độc đáo.