Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Wine House Bình Dương

Wine House – Bình Dương

Đây là một địa điểm dành cho người sành và yêu thích rượu vang tại Bình Dương

Hệ thống này sẽ phát triển thêm nhiều nơi trong tương lai nhưng sẽ vẫn luôn giữ chất thiết kế thô mộc đặc trưng thông qua các vật liệu: bê tông, gạch trần, sắt, gỗ thô….. Đây sẽ luôn là không gian thưởng thức và chia sẻ các câu chuyện thú vị dành cho người yêu thích rượu vang.