Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Cafe Văn Phòng “Gạch Cổ”

Cafe Văn Phòng “Gạch Cổ”
Mùa phong tỏa, các công ty xây dựng gần như đứng hình, không thể xây dựng online được.
Gibaco Architects, may mắn vẫn còn mảng thiết kế để có thể duy trì được công việc cho các nhân viên trong mùa dịch.
Một thống kê thú vị ở đây các khách hàng giai đoạn này là: khách hàng cũ, khách hàng là dân xây dựng khi làm ngôi nhà cho chính họ thì họ chọn chúng tôi.
Một trong những thiết kế kế mới cho khách hàng cũ mùa dịch từ Gibaco. Công trình “GẠCH CỔ” nhiều chức năng: cà phê, office…