Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Căn hộ Ruby Tân Phú

Căn hộ sau 10 năm sử dụng chủ nhà muốn nâng cấp. Công việc thi công như 1 cuộc đại giải phẩu thẩm mỹ thành công, đẹp đến bất ngờ.