Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Căn Hộ Chị Quyên – Sunshire – Q7

Căn Hộ Chị Quyên – Sunshire – Q7

Khách hàng chi Quyên là người cũng làm trong lĩnh vực nội thất căn hộ nhưng khi thiết kế thi công căn hộ để mình ở, chị đã tin tưởng giao cho Gibaco Architects thực hiện trọn gói.