Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

GIBACO cùng giải bóng đá SuperTech Toa Pro Cup

GIBACO cùng giải bóng đá SuperTech Toa Pro Cup

Sự kiện bóng đã SuperTech Pro Cup được TOA là nhà tài trợ chính với sự tham gia của các công ty trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng. GIBACO Architects với vai trò là một đội bóng tham dự với tinh thần giao lưu hữu nghị, tăng mối quan hệ, kết nối cộng đồng xây dựng.

Phân loại: