Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Liên Hệ    Hồ Sơ

    Nhà ở kết hợp cửa hàng Phú Quốc

    Nhà ở kết hợp cửa hàng Phú Quốc

    Trên miếng đất có chiều ngang 8m, chủ nhà muốn sử dụng tầng trệt cho thuê, các tầng phía trên để ở. Phương án thiết kế đã giải quyết hài hòa 2 nhu câu trên. Công trình tại Phú Quốc.

    Ngày: