Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Nhà bác sĩ Hoa

Căn nhà sau 10 năm sử dụng chủ nhà muốn nâng cấp. Nhà cải tạo luôn là bài toán khó vì trên cái khung cũ cố định nhưng giải pháp thiết kế đã làm cho chủ nhà rất hài lòng.