Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Nhà phố All in One

Một ngôi nhà phố có chiều ngang 4m nhưng kết hợp được cả hai công năng: làm văn phòng công ty (tầng 1,2,3), để ở (tầng 4,5). Thiết kế vừa phải giải quyết việc nhận dạng thương hiệu công ty vừà phải giải quyết công năng sinh hoạt ăn ở hợp lý trong một ngôi nhà này.

Nhà phố kết hợp công ty – Tân Phú