Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Tịnh Viện Pháp Hạnh Củ Chi

Tịnh Viện Pháp Hạnh Củ Chi

Công trình tôn giáo cải tạo trên công trình cũ tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ đối với nhiều người. Đây trở thành một nơi sinh hoạt tôn giáo trang nghiêm và ấm cúng.

Phân loại: