Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Văn phòng Cát Lái

Đề bài yêu cầu là thiết kế Văn Phòng nhưng phải toát lên được đặc trưng của công ty cảng Cát Lái. Công trình văn phòng càng Cát Lái được lấy ý tưởng từ các thùng container, biểu trưng của cảng hàng hóa. Phù hợp với hình ảnh nhận diện cho văn phòng cảng Cát Lái

Tags: