Gibaco Architects

Theo dõi và liên hệ Gibaco Architects

Email : giabaokientruc@gmail.com

Liên hệ Facebook

Hồ Sơ

Xưởng Mộc

Tổng hợp các hình ảnh và không khí làm việc tại xưởng mộc.

Nơi sản xuất các đồ gỗ nội thất theo thiết kế riêng của Gibaco.

Xưởng Mộc này là đơn vị trong hệ sinh thái Gibaco Architects để đảm bảo chất lượng mong muốn từ thiết kế đến sản phẩm cuối cùng.

Phân loại: